Η ουγγρική κυβέρνηση απειλή για τις αξίες, τους θεσμούς και τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τις εσκεμμένες, συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνησης να υπονομεύσει τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ