Μακροπρόθεσμη λύση για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας

Την Τρίτη, 17-10-2023, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την βελτιωμένη πρόταση για έναν μηχανισμό ύψους 50 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας το διάστημα 2024 – 2027