Σύσκεψη για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Κατερίνης

Η πλήρης λειτουργία όλων των τμημάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Κατερίνης, με την αποκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και…