Να δοθεί τέλος στον διαχρονικό διαχωρισμό των παιδιών Ρομά στα σχολεία

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών και κατάλληλη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του συνεχιζόμενου διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση