Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο Πανεπιστήμιο

Τα δημόσια Πανεπιστήμια μπορούν να αποτελέσουν αναντικατάστατες δομές απελευθέρωσης της αναπτυξιακής δυναμικής του τριγώνου της γνώσης «εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία»