Ελλάδα ώρα μηδέν: Προσοχή το επιτελικό κράτος κατέρρευσε – φυλαχθείτε!!!

Ανακοίνωση Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)