Ερώτηση για την περισυλλογή νεκρών ζώων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πράξεις για την Μακεδονία»