Πολιτιστικός Σύλλογος Λόφου “Ο Ζιάζιακος”: 3η Γιορτή Τσιγαρίδας – Πρόσκληση