Το πρόγραμμα των εργασιών οπτικών ινών στην πόλη της Κατερίνης

Γνωστοποιείται ότι οι οδοί εκσκαφής για το χρονικό διάστημα 19 έως 22/03, στο πλαίσιο του έργου FTTH ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζ, στην πόλη της Κατερίνης…