Υπογραφή σύμβασης από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας για τη συντήρηση της Γέφυρας της Ανδρομάχης

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου με…