Πρόσκληση – Στεφόπουλος Χρήστος

Αξιότιμες/-οι κυρίες/-οι, Σας προσκαλώ στη συνάντηση γνωριμίας την Κυριακή 19 Μαΐου, στις 11:00, στο καφέ Hendrix στη στοά του Δημαρχείου….