Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του κανονισμού για τον στρατηγικό σχεδιασμό και του οριζόντιου κανονισμού με 425 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 33…