Υποτροφία για την Ι.Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην ΙΕΚ) της ΑΓΣ από τη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

Υποτροφία για σπουδές, κατά τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, στην ειδικότητα «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» της Ιδιωτικής Σχολής…