Συνάντηση του Προεδρείο της ΠΟΞ με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου

Η. Τσιτλακίδης: «Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, για ποιοτικές θέσεις εργασίας, απολαβές και τόνωση της τοπικής οικονομίας»