1η Επιστημονική εκδήλωση του Κέντρου Υγείας Κατερίνης

Υπό την αιγίδα του Δήμου Κατερίνης