Τελετή Ονοματοδοσίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης – Πρόσκληση