5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-EuroMed

ΛΑΡΙΣΑ, Τετάρτη 6– Σάββατο 9 Μαρτίου 2024