Ο Π.Ο.Τ.Α.Π. χαιρετίζει και υποστηρίζει το Διεθνές συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποτελεί ενεργό μέλος του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και…