Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου το digital economy forum 2023: Shaping Greece’s Digital Future, το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΠΕ για την ψηφιακή οικονομία

Οι λύσεις, οι προτάσεις αλλά και η ψηφιακή στρατηγική, που εδράζονται στην πολύχρονη εμπειρία δράσης, την τεχνογνωσία αλλά και τα…