Ψηφιακή βίζα για την ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου Σένγκεν

Την Τετάρτη, 18-10-2023, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία για την ψηφιοποίηση των θεωρήσεων Σένγκεν ώστε να γίνουν πιο ασφαλείς και προσβάσιμες