Επίσκεψη Μελέτης (Fieldtrip) στην Θεσσαλία

Πραγματοποιήθηκε στις 22, 23 & 24/4/2024, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Επίσκεψη Μελέτης «Field trip δημοσιογράφων της AG-PRESS/Ευρ. Επιτροπή» με 19 δημοσιογράφους…