4.600 μαθητές του Δ.Κατερίνης συνέλεξαν 4.900 κιλά ανακυκλώσιμων και βραβεύτηκαν!

– Δήμαρχος Ι.Ντούμος: «Όλα αυτά τα παιδιά είναι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες του αύριο» – Η.Τάπρας: «Εάν όλοι ακολουθούσαν το παράδειγμα…