Πανευρωπαϊκός έλεγχος σε 576 “influencers” για παραπλανητικές πρακτικές

Στη λίστα και 20 Έλληνες, που θα λάβουν επιστολή με συστάσεις για άμεσες διορθωτικές ενέργειες από το Υπουργείο Ανάπτυξης