“Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Προς μια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δίκαιη χρήση”

Πρόσκληση στην 3η Ανοιχτή Συζήτηση του Olympus Watch