Αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων στην ΕΕ

Νέα διασυνοριακή έρευνα με τη συμμετοχή του Reporters United και 25 ΜΜΕ αποκαλύπτει κενό διαφάνειας στην προέλευση των κομματικών πόρων από κράτος και ιδιώτες.